Maatregelen i.v.m. coronavirus

Geachte cliënten en relaties,

Naar aanleiding van de verscherpte richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid in verband met de uitbraak van het Coronavirus, treft ons kantoor de volgende maatregelen:

1. Kom niet onaangekondigd bij ons langs. Wij vragen wij u telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

2. Besprekingen worden alleen telefonisch of via Skype, FaceTime of WhatApp videobellen gevoerd.

3. Zoveel mogelijk akten worden gepasseerd bij volmacht (niet mogelijk voor testamenten, levenstestamenten en hypotheken).

4. Voor het ondertekenen van volmachten hanteren wij momenteel de navolgende werkwijze:
- wij stellen een volmacht op en sturen u die per e-mail of per post toe;
- na ontvangst van de volmacht wordt met u via Skype, FaceTime of WhatApp videobellen beeld- en geluidcontact gemaakt;
- u toont uzelf en een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) duidelijk zichtbaar voor de camera:
- uw identiteit wordt geverifieerd;
- u krijgt toelichting op volmacht en akte;
- u ondertekent de volmacht;
- u stuurt ons de getekende volmacht en een scan/foto van uw legitimatiebewijs per e-mail (van een rijbewijs of identiteitskaart dient u beide zijden te scannen/fotograferen);
- de getekende volmacht zendt u ons tevens per post.

5. Wij verzorgen momenteel geen legalisaties op volmachten en andere stukken afkomstig van andere kantoren.

6. Indien bezoek aan ons kantoor noodzakelijk is (en daarvoor met u een afspraak is gemaakt) geldt het navolgende:
- Wanneer u (of iemand anders in uw huishouding) last heeft van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts, of in contact bent/is geweest met personen die besmet zijn (geweest), mag u niet naar ons kantoor komen. Wij verzoeken u dan telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.
- Er worden geen handen geschud.
- Houd minimaal 1,5 meter afstand van onze medewerkers en andere cliënten.
- Voor ondertekening van akten en andere documenten gebruikt u uw eigen pen.
- Neem niet meer mensen mee naar afspraken dan nodig is. Alleen degene(n) die de akte(n) dient/dienen te tekenen zal/zullen aanwezig zijn.
- Uw bezoek beperkt zich tot het ondertekenen van de akte. De akte wordt vóóraf via Skype, FaceTime of WhatApp videobellen doorgenomen.

7. Een deel van onze medewerkers zal thuis werken. Wellicht dat de behandelaar van uw dossier daardoor niet direct bereikbaar is. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Wij streven ernaar zoveel mogelijk geplande zaken door te laten gaan en hopen er met voormelde maatregelen voor te kunnen zorgen dat dat veilig gebeurt. Hoe minder mensen bij elkaar, hoe veiliger wij voor u en ons kunnen werken.

Vooralsnog blijft ons kantoor geopend en zullen wij u zoveel mogelijk van dienst zijn, met inachtneming van voormelde maatregelen.